کارت ویزیت و ست اداری

طراحی کارت ویزیت 1 رو

مبلغ 60 هزار تومان

ارائه 3 طرح در 5 تا 7 روز کاری

اگر هر کدام از طرح‌های ارائه‌شده پذیرفته نشد، به ازای هر طرح جدید 10 درصد به قیمت اولیه کارت ویزیت درخواستی، اضافه خواهد شد و این درصد به صورت پلکانی برای سفارشات بعدی افزایش خواهد داشت.

کارت ویزیت و ست اداری

طراحی کارت ویزیت 2 رو

مبلغ 80 هزار تومان

ارائه 3 طرح در 5 تا 7 روز کاری

اگر هر کدام از طرح‌های ارائه‌شده پذیرفته نشد، به ازای هر طرح جدید 10 درصد به قیمت اولیه کارت ویزیت درخواستی، اضافه خواهد شد و این درصد به صورت پلکانی برای سفارشات بعدی افزایش خواهد داشت.

کارت ویزیت و ست اداری

ست اداری

شامل سربرگ، سرنسخه، پاکت نامه و کارت نوبت‌دهی

ارائه 3 طرح در 5 تا 7 روز کاری

قیمت یک رو 50 هزار تومان (هرکدام)

قیمت دو رو 70 هزار تومان (هرکدام)

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دنیپر است