بسته‌های تولید محتوا وب سایت و وبلاگ


بسته‌های تولید محتوای ذیل، به صورت ماهیانه درنظر گرفته شده و هزینه‌ی هر بسته صرفا برای یک ماه است.

بسته‌های تولید محتوا

4 مقاله در ماه

 • تالیف مقاله (1000 تا 2000 کلمه)
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • تشخیص کلمات کلیدی اولیه و ثانویه
 • تدوین استراتژی محتوای ماهیانه
 • بهینه‌سازی متا تگ‌ها
 • بهینه‌سازی تگ‌های H
 • بهینه‌سازی برچسب‌ها
 • بهینه‌سازی لینک‌های داخلی
 • طراحی تصاویر مناسب
 • بهینه‌سازی متن طبق کلمات کلیدی
 • شخصی‌سازی تصاویر
 • بهینه‌سازی توضیح تصاویر

+

20 عدد بک لینک

      قیمت: 980،000 تومان     

بسته‌های تولید محتوا

8 مقاله در ماه

 • تالیف مقاله (1000 تا 2000 کلمه)
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • تشخیص کلمات کلیدی اولیه و ثانویه
 • تدوین استراتژی محتوای ماهیانه
 • بهینه‌سازی متا تگ‌ها
 • بهینه‌سازی تگ‌های H
 • بهینه‌سازی برچسب‌ها
 • بهینه‌سازی لینک‌های داخلی
 • طراحی تصاویر مناسب
 • بهینه‌سازی متن طبق کلمات کلیدی
 • شخصی‌سازی تصاویر
 • بهینه‌سازی توضیح تصاویر

+

30 عدد بک لینک

       قیمت: 2،000،000 تومان      

بسته‌های تولید محتوا

12 مقاله در ماه

 • تالیف مقاله (1000 تا 2000 کلمه)
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • تشخیص کلمات کلیدی اولیه و ثانویه
 • تدوین استراتژی محتوای ماهیانه
 • بهینه‌سازی متا تگ‌ها
 • بهینه‌سازی تگ‌های H
 • بهینه‌سازی برچسب‌ها
 • بهینه‌سازی لینک‌های داخلی
 • طراحی تصاویر مناسب
 • بهینه‌سازی متن طبق کلمات کلیدی
 • شخصی‌سازی تصاویر
 • بهینه‌سازی توضیح تصاویر

+

60 عدد بک لینک

      قیمت: 3،400،000 تومان       

بسته‌های تولید محتوا

16 مقاله در ماه

 • تالیف مقاله (1000 تا 2000 کلمه)
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • تشخیص کلمات کلیدی اولیه و ثانویه
 • تدوین استراتژی محتوای ماهیانه
 • بهینه‌سازی متا تگ‌ها
 • بهینه‌سازی تگ‌های H
 • بهینه‌سازی برچسب‌ها
 • بهینه‌سازی لینک‌های داخلی
 • طراحی تصاویر مناسب
 • بهینه‌سازی متن طبق کلمات کلیدی
 • شخصی‌سازی تصاویر
 • بهینه‌سازی توضیح تصاویر

+

80 عدد بک لینک

        قیمت: 4,350،000 تومان       

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دنیپر است